امكان داوري و ارائه گواهي پذیرش زود هنگام مقالات
1401/01/20

احتراماً به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند پژوهشگرانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرفته شده ( نتایج داوری مقالات حداکثر تا 7 روز پس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید) و ثبت نام خود را تکمیل نموده‎اند، می توانند گواهی موقت پذیرش مقاله خود را دریافت نمایند.